Doživotná záruka

V prípade niektorých produktov EVOLVEO sa môžete stretnúť s pojmom "Doživotná záruka". Záruka je poskytovaná ako doživotná, čo znamená po dobu životného cyklu produktu. Životným cyklom je mienené obdobie, po ktorom sa daný produkt vyrába, plus dva roky od ukončenia výroby. Počas doživotnej záruky bude produkt po predložení platného a nepozmeneného nákupného dokladu zadarmo opravený (zákazník si hradí iba dopravu do servisného miesta). Ak produkt nebude možné v rámci doživotnej záruky opraviť, bude vymenený za produkt obdobných funkčných vlastností.

V rámci doživotnej záruky možno vykonať len opravu alebo výmenu produktu, nie však vrátenie kúpnej ceny.

Týmito ustanoveniami nie sú nijako dotknuté zákonné práva na záruku k zakúpenému produktu, prípadne na vrátenie peňazí v prípade zákonnej záruky. V rámci výmeny sa môže stať, že zákazník dostane produkt inej značky, funkčne a parametricky blízky produktu pôvodnému. Na tento vymenený produkt sa vzťahuje iba štandardná záruka dva roky. Štandardná zákonná záruka sa aj naďalej uplatňuje u predajcu, prípadne v určenom servisnom centre. Doživotná záruka (po uplynutí zákonnej záruky) sa poskytuje prostredníctvom dovozcu, spoločnosti Abacus Electric, s.r.o.